4.13 Перечень использованных источников

Правила оформления перечня использованных источников

4.13.1 Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте работы и нумеровать арабскими цифрами с точкой.


Поскольку в практике написания научных и технических изданий все чаще используютмя ссылки и на  электронные ресурсы, приводим примеры их библиографических описаний, взятые с сайта ВАК Украины:

----------------------------------начало цитаты------------------------------

"ОПИС ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ

 Опис ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 Найчастіше використовувані  приклади для пересічних сайтів

2. Нестеренко С.О. Комп’ютерна графіка. Сайт для допомоги в самосттійній роботі з Комп’ютерної гра­фіки [Електронний ресурс].— Режим доступу: URL : http://cg.cnox.chernihiv.net.— Назва з екрану.

3.  Інформаційно-аналітична довідка про стан книговидання та книгорозповсюдження в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://www.kniga.gov.ua/index.php?7901200200000000010. – Назва з екрану.

4. Статистичні дані про друковані засоби масової інформації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://comin.kmu.gov.ua/control/ uk/publish/article?art_id=33731&cat_id=33727. – Назва з екрану."

---------------------------- конец  цитаты -------------------------------